Condo en venta
Sosua bienes raices
English russian Espanol Nederlands Francais ItalianoVerkoop proces in de Dominicaanse Republiek

De aankoop van onroerend goed in de Dominicaanse Republiek is verrassend eenvoudig. Met Coldwell Banker zullen wij uw aankoop ervaring nog makkelijker laten verlopen..

Hieronder vindt u enkele eenvoudige punten over de aankoopprocedure : zodra wij u hebben geholpen in het vinden van uw droomeigendom, dient een voorlopige koop/verkoopovereenkomst met de eigenaar van de eigendom te worden ondertekend waarin de fundamentele voorwaarden bevatten die van toepassing zijn voor de verkoop/aankoop van het onroerend goed. De verkoper is verplicht om u het pand te verkopen na ondertekening van deze overeenkomst.

VOLGENDE STAP:

Er wordt een voorschot van 10% van de koop/verkoop overeenkomst vereist. Betaal het bedrag van het voorschot aan een Advocaat/Notaris van uw keuze, indien nodig kunnen wij u hiervoor helpen.

De Advocaat/Notaris zal u meestal de volgende documenten vragen voor het koop/verkoop overeenkomst proces :

  • De volledige naam en gegevens van de partijen. Als de verkoper gehuwd is moet de echtgenote eveneens tekenen. Twee exemplaren van identificatie van iedere persoon is vereist (paspoort, Dominicaanse cedula, rijbewijs).
  • Wettelijke omschrijving van de aan te kopen eigendom
  • Aankoopprijs en betalingsvoorwaarden
  • Standaard clausule
  • Datum van beschikbaarheid van de eigendom
  • Bewijs dat alle vereiste documenten voor de verkoop correct bevonden zijn
  • Verplichting dat de verkoper de koopakte tekent bij ontvangst van de definitieve betalingHet notarieel proces duurt maximaal 6 – 8 weken, de kosten variëren afhankelijk van de complexiteit van de transactie. U wordt door de notaris of uw Coldwell Banker makelaar gecontacteerd voor een afspraak om de akte te ondertekenen en het resterend bedrag te betalen voorafgaand aan de afspraak. Het is aanbevolen dat uw financiering gereed is tegen de tijd dat de officiële akten van koop/verkoop en de overdracht van het pand worden ondertekend bij de notaris.


KOSTEN VOOR HET AFSLUITEN VAN HET DOSSIER

Bij de aankoop van een woning vallen volgende kosten ten laste van de koper. Het afsluiten van de kosten worden als volgt berekend :

  • Overdrachtbelasting en het zegelrecht. De belasting wordt betaald op basis van de marktwaarde van het onroerend goed zoals bepaald door de fiscale autoriteiten, niet op de aankoopprijs vermeld in de verkoopsakte.
  • Eigendomsoverdracht
  • Notariskosten

ONROERENDE BELASTING

Eigendommen op naam van een fysische persoon worden onderworpen aan een jaarlijkse onroerende voorheffing van 1% van de door de overheid belaste waarde boven de 6.500.000 RD$, behalve voor onbebouwde percelen of bedrijven buiten de stadsgrenzen en eigendommen waarvan de eigenaar 65 jaar is of ouder en geregistreerd zijn op zijn of haar naam voor meer als 15 jaar en over geen andere eigendommen beschikt

Als het onroerend goed in bezit is van een vennootschap is er geen onroerende voorheffing verschuldigd. Doch moet de vennootschap 1% belasting betalen op de bedrijfsmiddelen. De inkomsten van de belasting betaald door de vennootschap zal een krediet op het vermogen vormen zodat betaalde belastingen als rechtspersoon gelijk of hoger zijn als de belastingen op de activa als gevolg zal de vennootschap niet verplicht zijn om belastingen te betalen op haar activa
Mocht u nog vragen hebben over de aankoop van onroerend goed, aarzel dan niet het Coldwell Banker kantoor te contacteren voor een gratis advies gesprek, wij zijn hier om u te helpen !