Condo en venta
Sosua bienes raices
English russian Espanol Nederlands Francais ItalianoLandmeters in de Dominicaanse Republiek

Landmeters in de Dominicaanse Republiek. Landmetingen of landmeetkunde is de techniek en wetenschap om nauwkeurig te bepalen van landelijke of drie dimensionale positie van de punten en de afstanden en hoeken tussen hen

Het gaat om het herstel van de kadastrale onderzoeken en landgrenzen op basis van documenten uit optekeningen en historische bewijzen evenals certificerende onderzoeken, zoals vereist door de wet op plaatselijke verordeningen van plans/kaarten, landmeetkundige registraties, gerechtelijke onderzoeken en ruimte afbakening van deelsectoren.

LANDELIJKE WETGEVING IN DE DOMINICAANSE REPUBLIEK

Sedert 4 april 2007 is een nieuwe Woning Registratie (wet # 108-05) van toepassing. Daardoor is de Dominicaanse regelgeving van het onroerend recht drastisch veranderd. Een essentieel element van deze modernisering is de eis van een “ deslinde “ voor alle vastgoed transacties, inkoop, verkoop, hypotheken, condominium vorming, enz…..Een “ deslinde “ (segregatie in het Nederlands) is de juridische procedure waarbij een gedeelte van het terrein binnen een terrein is gescheiden van alle delen binnen hetzelfde perceel. Met andere woorden, de procedure “ deslinde “ zet een voorlopige titel dat het onroerend goed recht van eigendom is voor een deel van het terrein binnen een groter pakket garanties in een duidelijke titel die de eigendom van een afzonderlijk perceel garandeert. Het resultaat van deze procedure is dat het gescheiden deel zijn eigen pakket met zijn individuele kadastrale aanduiding gewaarborgd wordt door een duidelijke titel. De meerderheid van de jurisdicties over de hele wereld erkennen alleen geregistreerde delen van het land en laten geen transacties toe van delen van het land die niet gescheiden zijn. Het doel van de nieuwe Woning Registratie wet is precies hetzelfde niveau van verfijning om veiligheid een te bereiken omdat deze moderne rechtsgebieden voor een lange tijd geen opgenomen eigendomsrechten zonder deslinde hebben gehad.

De “ deslinde “ eis introduceert een dergelijke ingrijpende wijziging van het Dominicaanse kadastrale systeem dat de wet een overgangsperiode voorziet van 4 april 2007 tot 4 april 2009 gedurende dewelke vastgoedtransacties van de panden die zonder een “ deslinde “ nog steeds mogelijk maakt doch aan strenge beperkingen. Vanaf 4 april 2009 zullen echter vastgoedtransacties zonder “ deslinde “ verboden worden. Dit betekend dat vanaf die datum de griffier van de titels geen onroerend goed transactie van een onroerend goed zal aanvaarden zonder deslinde.

Alhoewel dit een kleine revolutie is vonden in het verleden onroerendgoedtransacties plaats zonder “ deslinde “. De modernisering van de Dominicaanse Woning Registratie wet gaat veel verder. De procedure zelf is ingrijpend gewijzigd. Onder de nieuwe wet gebruikt de inspecteur GPS coördinaten voor het scheiden van een eigendom. Daarnaast is het nu noodzakelijk dat het “ deslinde “ doorgaat door middel van een gerechtelijke fase bij de eerste aanleg bij het Land Hof met de hulp van een advocaat dit in tegenstelling tot het oude systeem toen de overgrote meerderheid van de “ deslindes “ administratief werden afgehandeld zonder tegenspraak die aanleiding gaven tot fraude op grote schaal.

De huidige procedure is verdeeld in drie fasen1 – De onderzoekfase. Een gecertificeerde deskundige meet het pand met behulp van GPS coördinaten nadat kennis wordt gegeven aan alle eigenaars van de aangrenzende panden. Zodra u klaar bent wordt het onderzoek voorgelegd aan het Regionaal Bureau van Schouwing (afdeling van het Hoge Land Hof) ter beoordeling. Als het wordt goedgekeurd, biedt het Bureau het nieuwe pakket met een nieuwe kadastrale aanduiding aan zodat de procedure kan worden voortgezet naar de tweede fase.

2 – De gerechtelijke fase. De “ deslinde “ gaat naar de eerste aanleg van het Hof van Deelstaat waar de buren of een derde belanghebbende bezwaar kan aantekenen tegen de deslinde partijen en moeten in deze fase vertegenwoordigd worden door een advocaat. Na het debat vergelijkt de rechter de regels inzake de deslinde petitie. Aan deze beslissing kan beroep aangetekend worden. Als de deslinde goedgekeurd wordt geeft de rechter de toelating aan de griffier om de oude titel te annuleren en een nieuwe definitieve titel te geven met de nieuwe kadastrale aanduiding.

3 – De registratie fase. De uitspraak van de rechter wordt uitgevoerd door de griffier van de titels voor annulering van de oude voorlopige titel en de afgifte van de nieuwe definitieve titel. Zoals vermeld op 4 april 2009, zullen transacties van niet deslinde eigendommen verboden worden. Ons advies is dus voor u om te controleren of je eigendom (men) gedeslind is of niet. Indien je niet weet of het wel of niet gedeslind is, contacteer ons vandaag nog zodat wij u in deze aangelegenheid kunnen helpen.
De bovenstaande informatie werd verstrekt door het Advocatenkantoor Guzman Ariza

Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie.